top of page

Vakantie en Wachtlijst informatie:

De praktijk is komende kerstvakantie gesloten van: 22-12-2022 t/m 08-01-2023

De praktijk kan naast vakantiesluitingen soms korter open en/of een dagje gesloten zijn vanwege bij- en nascholingen. Gedurende vakanties langer dan een week is met cliënten persoonlijk afgesproken bij wie zij terecht kunnen voor achterwacht/ waarneming. 

Wachttijd voor Intake / eerste gesprek: > 3 maanden: de wachtlijst is gesloten

Wachttijd voor start behandeling (na intake): Geen

!! De wachtlijst is momenteel > 3 maanden. Helaas heb ik daarom een voorlopige patiëntenstop moeten instellen.

Update: 11-11-2022

bottom of page