top of page

Vakantie en Wachtlijst informatie:

De praktijk is in de meivakantie gesloten van: 27-4-2024 t/m 05-05-2024

De praktijk kan naast vakantiesluitingen soms korter open en/of een dagje gesloten zijn vanwege bij- en nascholingen. Gedurende vakanties langer dan een week is met cliënten persoonlijk afgesproken bij wie zij terecht kunnen voor achterwacht/ waarneming. 

Wachttijd voor Intake / eerste gesprek: > 4 maanden: de wachtlijst is gesloten

Wachttijd voor start behandeling (na intake): Geen

LET OP!! De wachtlijst is momenteel > 4 maanden. Helaas heb ik daarom een patiëntenstop moeten instellen.

Update: 29-03-2024 

bottom of page