top of page

Vakantie en Wachtlijst informatie:

De praktijk is vanwege de zomervakantie gesloten van: 15-7-2023 t/m 06-08-2023

De praktijk kan naast vakantiesluitingen soms korter open en/of een dagje gesloten zijn vanwege bij- en nascholingen. Gedurende vakanties langer dan een week is met cliënten persoonlijk afgesproken bij wie zij terecht kunnen voor achterwacht/ waarneming. 

Wachttijd voor Intake / eerste gesprek: > 4 maanden: de wachtlijst is gesloten

Wachttijd voor start behandeling (na intake): Geen

LET OP!! De wachtlijst is momenteel > 4 maanden. Helaas heb ik daarom een patiëntenstop moeten instellen.

Update: 14-07-2023 

bottom of page